rcon a lvl prikazy

/RCON a /adminslvl príkazi


mi napsaný text se zobrazí v modré barvě
/getlevel (jméno hráče) - Ukáže jaký level má hráč
/changepass (nove heslo) - Změníte vaše dosavadní heslo
/admins - Ukáže administrátory přítomné na serveru
/info - Zobrazí informace o skriptech na serveru
/shelp - Nápověda pro skripty...


/register (vaše heslo) - zaregistrování na serveru
/login (vaše heslo) - zalogování do hry
/rules ... pravidla na serveru
/hitman (ID) (Kolik peněz) .. vypíšete na někoho odměnu např: /hitman 1 2000
/bounties ... vypsané odměny
/buy ... použijte v budově kterou chcete koupit
/weaponlist .. výpis zbraní na prodej (musíte stát v tom červeném kruhu vedle pultu)
/bank (kolik peněz) .. v bance nebo u ATM si uložíte peníze do banky
/withdraw (kolik peněz) ... to si z účtu vyberete peníze
/warps ... výpis všech dostupných lokací pro teleport
/givecash ... pošle určitou částku peněz danému hráči
/gang commands .. vypíše všechny příkazy dostupné pro gang
/gang create (jméno) ... založíte nový gang
/gang join (jméno) ... přidáte se ke gangu
/gang quit ...opustíte gang
/gang invite (jméno) ... navštívíte určitý gang
/gbank .. uložíte peníze na gang účet
/gwithdraw ... vyberete peníze z gang účtu
/gangs ... vypíše všechny gangy v SA
/ganginfo (číslo gangu) vypíše informaci o určitém gangu
/q - /quit ... Ukončí rychle hru ( třeba kdybyste měli zakázanej PC )
! - prefix - když toto napíšete před text, zobrazí se pouze členům vašeho gangu (v modré barvě)

Adminské příkazy:

/slap (ID) (počet zdraví) - Ubere danému hráči daný počet HP /slap (ID) (počet zdraví) - Ubere danému hráči daný počet HP
/freeze (ID) - Zmrazí hráče
/unfreeze (ID) - Rozmrazí hráče
/kick (ID) - Vyhodí hráče
/0kill (ID) - Zabije hráče
/givemoney (ID) (počet) - Přidá hráči určitý počet financí
/giveweapon (ID) (typ) (počet munice) - Dá hráči zbraň
/sethealth (ID) (počet HP) - Přidá hráči daný počet HP
/end - Ukončí daný mód
/ban (ID) - Zabanuje hráče
/clankick (TAG) - Vyhodí celý klan
/clanban (TAG) - Zabanuje celý klan
/tmplevel (ID) (level) - Dá dočasně hráči určitý level admina
/announce (čas) (text) - Zobrazí text přes celou obrazovku
/lock - Zamkne server a nikdo další se už nebude moci připojit
/shortcuts - Zkratky ke všem příkazům
/goto (ID) - Přenese admina k určitému hráči
/get (ID) - Přenese hráče k adminovi
// - Takto musí začínat text určený pouze pro Admin Chat